Word:

superfamily Platyrrhini

Noun1.superfamily Platyrrhini - New World monkeys: capuchin; douroucouli; howler monkey; saki; spider monkey; squirrel monkey; titi; uakari; woolly monkey; marmoset; tamarin
Synonyms: Platyrrhini
Anthropoidea, Callithricidae, Cebidae, family Callithricidae, family Cebidae, mammal family, New World monkey, platyrrhine, Platyrrhini, suborder Anthropoidea
Browse
Superessential
Superethical
Superexalt
Superexaltation
Superexcellence
Superexcellent
Superexcination
Superexcrescence
Superfamily
superfamily Aphidoidea
superfamily Apoidea
superfamily Coccoidea
superfamily Hominoidea
superfamily Lamellicornia
superfamily Muroidea
superfamily Muscoidea
-- superfamily Platyrrhini --
superfamily Sphecoidea
superfamily Tineoidea
superfamily Tyrannidae
superfatted
superfecta
Superfecundation
Superfecundity
Superfetate
Superfetation
Superfete
Superfice
Superficial
superficial epigastric vein
superficial middle cerebral vein
superficial temporal vein
Superficialist
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy