Word:

shelfful

Noun1.shelfful - the amount that a shelf will hold; "he bought a shelfful of books"
containerful
Browse
Sheil
Shekel
shekels
Shekinah
Shel Silverstein
Shelby Silverstein
Sheld
Sheldafle
Sheldfowl
Sheldrake
Shelduck
Shelf
shelf bracket
shelf fungus
shelf ice
shelf life
-- shelfful --
shelflike
shelfware
Shelfy
Shell
shell bean
shell bean plant
Shell bit
Shell button
Shell cameo
shell collecting
shell corporation
shell entity
Shell flower
shell game
shell ginger
Shell gland
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy