Word:

fanaloka

Noun1.fanaloka - civet of Madagascar
Synonyms: Fossa fossa
civet, civet cat, Fossa, Fossa fossa, genus Fossa
Browse
fan fern
fan letter
Fan light
fan mail
fan out
Fan palm
Fan shell
fan tracery
Fan training
fan vaulting
Fan wheel
Fan window
Fan-nerved
Fan-tailed
Fan-tan
Fanal
-- fanaloka --
Fanatic
Fanatical
fanatically
Fanaticism
Fanaticize
Fanatism
Fancied
fancied up
Fancier
Fanciful
fancifully
Fanciless
Fanconi's anaemia
Fanconi's anemia
Fancy
Fancy ball
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy