Word:

einsteinium

Noun1.einsteinium - a radioactive transuranic element produced by bombarding plutonium with neutrons
Synonyms: atomic number 99, Es, E
atomic number 99, E, Es, metal, metallic element
Translate einsteinium to Spanish, Translate einsteinium to German, Translate einsteinium to French
Browse
Eiking
Eikon
Eikonogen
Eikosane
Eikosylene
Eild
Eileen Farrell
eimeria
Eimeriidae
Eindhoven
EINE
Einstein
Einstein's general theory of relativity
Einstein's special theory of relativity
Einstein's theory of relativity
Einsteinian
-- einsteinium --
Einthoven
EIO
EIP
Eira
Eira barbara
eire
Eirenarch
Eirenic
Eirie
EIS
EISA
EISB
eisegesis
Eisel
Eisenhower
Eisenstaedt
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy