Word:

eimeria

Noun1.eimeria - parasitic on the digestive epithelium of vertebrates and higher invertebrates
Synonyms: coccidium
Coccidia, coccidium, order Coccidia, sporozoan
Browse
eighty-nine
eighty-one
eighty-seven
eighty-six
eighty-three
eighty-two
Eigne
EIGRP
Eijkman
Eiking
Eikon
Eikonogen
Eikosane
Eikosylene
Eild
Eileen Farrell
-- eimeria --
Eimeriidae
Eindhoven
EINE
Einstein
Einstein's general theory of relativity
Einstein's special theory of relativity
Einstein's theory of relativity
Einsteinian
einsteinium
Einthoven
EIO
EIP
Eira
Eira barbara
eire
Eirenarch
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy