Word:

eighty-four

Adj.1.eighty-four - being four more than eighty
Synonyms: 84, lxxxiv
84, cardinal, lxxxiv
Translate eighty-four to Spanish
Browse
eighth note
Eighthly
eighties
Eightieth
Eightling
eightpence
eightpenny
eightpenny nail
Eightscore
eightsome
eightvo
Eighty
eighty-column mind
eighty-eight
eighty-fifth
eighty-five
-- eighty-four --
eighty-nine
eighty-one
eighty-seven
eighty-six
eighty-three
eighty-two
Eigne
EIGRP
Eijkman
Eiking
Eikon
Eikonogen
Eikosane
Eikosylene
Eild
Eileen Farrell
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy