Word:

benign tumour

Noun1.benign tumour - a tumor that is not cancerous
adenoma, benign tumor, chondroma, enchondroma, fibroma, myoma, myxoma, neoplasm, neurinoma, nonmalignant neoplasm, nonmalignant tumor, nonmalignant tumour, osteoblastoma, osteochondroma, osteoma, papillary tumor, papillary tumour, papilloma, tumor, tumour, villoma
Browse
Bengal stripes
Bengal tiger
Bengalee
Bengalese
Bengali
Benghal bean
Benghazi
bengola
benight
benighted
Benightment
Benign
benign neglect
benign prostatic hyperplasia
benign prostatic hyperplasia (BPH)
benign tumor
-- benign tumour --
Benignancy
Benignant
benignantly
Benignity
Benignly
Benim
Benin
Benin franc
Beninese
Benison
Benitier
Benito Mussolini
Benjamin
Benjamin Britten
Benjamin bush
Benjamin David Goodman
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy