Word:

apolemia

Noun1.apolemia - large siphonophore of up to 50 ft long
siphonophore
Browse
Apogeal
Apogean
Apogee
Apogeotropic
Apogeotropism
Apogon
Apogon maculatus
Apogonidae
Apograph
Apohyal
Apoidea
Apoise
apojove
APOK
Apolar
Apolaustic
-- apolemia --
apolitical
Apollinaire
Apollinarian
Apollinaris water
Apollo
Apollo asteroid
Apollo Computer
Apollo program
Apollonian
Apollyon
Apologer
Apologetic
Apologetically
Apologetics
apologia
apologise
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy