Word:

Vladimir Vladimirovich Mayakovski

Noun1.Vladimir Vladimirovich Mayakovski - Soviet poet; leader of Russian futurism (1893-1930)
Synonyms: Mayakovski
Mayakovski, poet
Browse
viziership
Vizir
vizla
Vizor
VK
VKI
VLA
Vladimir Horowitz
Vladimir Ilich Lenin
Vladimir Ilich Ulyanov
Vladimir Ilyich Lenin
Vladimir Ilyich Ulyanov
Vladimir Kosma Zworykin
Vladimir Lenin
Vladimir Nabokov
Vladimir Putin
-- Vladimir Vladimirovich Mayakovski --
Vladimir vladimirovich Nabokov
Vladimir Vladimirovich Putin
Vladivostok
Vlaminck
VLAN
VLB
VLD
VLDB
VLDL
VLDL cholesterol
VLF
Vlisp
Vlissmaki
VLIW
VLM
VLR
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy