Word:

Vladimir Nabokov

Noun1.Vladimir Nabokov - United States writer (born in Russia) (1899-1977)
author, Nabokov, Vladimir vladimirovich Nabokov, writer
Browse
Vizierate
Vizierial
viziership
Vizir
vizla
Vizor
VK
VKI
VLA
Vladimir Horowitz
Vladimir Ilich Lenin
Vladimir Ilich Ulyanov
Vladimir Ilyich Lenin
Vladimir Ilyich Ulyanov
Vladimir Kosma Zworykin
Vladimir Lenin
-- Vladimir Nabokov --
Vladimir Putin
Vladimir Vladimirovich Mayakovski
Vladimir vladimirovich Nabokov
Vladimir Vladimirovich Putin
Vladivostok
Vlaminck
VLAN
VLB
VLD
VLDB
VLDL
VLDL cholesterol
VLF
Vlisp
Vlissmaki
VLIW
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy