Word:

Sakeret

Sa´ker`et   Pronunciation: sā´kẽr`ĕt
n.1.(Zool.) The male of the saker (a).
Browse
Saintship
Saipan
Saisie-execution
Saisie-foraine
Saisie-gagerie
Saisie-immobiliere
Saith
Saithe
Saiva
Saivism
Sajama
Sajene
Sajou
Sakartvelo
Sake
Saker
-- Sakeret --
Sakharov
Saki
Sakieh
Sakkara
Sakti
Saktism
Sal
Sal absinthii
Sal acetosellae
Sal alembroth
sal ammoniac
Sal catharticus
Sal culinarius
Sal Cyrenaicus
Sal de duobus
Sal diureticus
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy