Word:

Preoccupate

Pre`oc´cu`pate
v. t.1.
1.To anticipate; to take before.
2.To prepossess; to prejudice.
Browse
Prenominal
Prenominate
Prenomination
Prenostic
Prenote
Prenotion
Prensation
Prentice
Prenticehood
Prenticeship
Prenunciation
Prenuncious
prenuptial
Preoblongata
Preobtain
Preoccupancy
-- Preoccupate --
Preoccupation
preoccupied
Preoccupy
Preocular
Preominate
preoperative
Preopercular
Preoperculum
Preopinion
Preoption
Preoral
Preorbital
Preordain
Preorder
Preordinance
Preordinate
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy