Word:

Hindu deity

Noun1.Hindu deity - a deity worshipped by the Hindus
Aditi, Aditya, Agni, Ahura, Anapurna, Annapurna, Asura, Asvins, avatar, Bhaga, Bhumi Devi, Brahma, Brihaspati, Chandi, deity, Devi, Dharma, divinity, Durga, Dyaus, Dyaus-pitar, Ganapati, Ganesa, Ganesh, Ganesha, Garuda, Gauri, god, Hanuman, Hindooism, Hinduism, immortal, Indra, Ka, Kali, Kama, Kartikeya, Karttikeya, Lakshmi, Mara, Marut, Mitra, Parjanya, Parvati, Prajapati, Pushan, Rahu, Rhibhus, Ribhus, Rudra, Sakti, Sarasvati, Savitar, Shakti, Shiva, Siva, Skanda, Soma, Surya, Uma, Ushas, Vajra, Varuna, Vayu, Vishnu, Yama
Browse
Hindleys screw
hindmost
Hindoo
Hindoo calendar
Hindooism
Hindoostanee
Hindoostani
Hindostani
hindquarter
hindquarters
Hindrance
hindshank
hindsight
Hindu
Hindu calendar
Hindu calendar month
-- Hindu deity --
Hindu Kush
Hindu Kush Mountains
Hindu numeral
Hindu triad
Hindu-Arabic numeral
Hinduism
Hindustan
Hindustani
Hine
hing
Hinge
hinge joint
hinge on
hinge upon
Hinged
Hingeless
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy