Word:

Cumulostratus

Cu´mu`lo`stra´tus   Pronunciation: kū´mũ`lô`strā´tŭs
n.1.(Meteor.) A form of cloud. See Cloud.
Browse
Cumu-cirro-stratus
Cumulate
Cumulation
Cumulatist
Cumulative
Cumulative action
Cumulative legacy
Cumulative poison
cumulative preferred
cumulative preferred stock
cumulative vote
cumulatively
cumuliform
cumulonimbus
cumulonimbus cloud
Cumulose
-- Cumulostratus --
cumulous
Cumulus
cumulus cloud
Cun
Cunabula
Cunaxa
Cunctation
Cunctative
Cunctator
Cunctipotent
Cund
Cundurango
Cuneal
Cuneate
cuneate leaf
Cuneatic
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy