Word:

Cumulative legacy

CUMULATIVE LEGACY. Vide Legacy accumulative; and 8 Vin. Ab. 308 1 Supp. to Ves. jr. 133, 282, 332.

Browse
Cuminic acid
Cuminil
Cuminol
Cuminum
Cuminum cyminum
Cummerbund
Cummin
cummings
cumquat
Cumshaw
Cumu-cirro-stratus
Cumulate
Cumulation
Cumulatist
Cumulative
Cumulative action
-- Cumulative legacy --
Cumulative poison
cumulative preferred
cumulative preferred stock
cumulative vote
cumulatively
cumuliform
cumulonimbus
cumulonimbus cloud
Cumulose
Cumulostratus
cumulous
Cumulus
cumulus cloud
Cun
Cunabula
Cunaxa
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy