Word:

Boniform

Bon´i`form
a.1.Sensitive or responsive to moral excellence.
Browse
Bonete
Bonetta
boney
Bonfire
Bonfire Night
bong
Bongo
bongo drum
Bongrace
bonheur
Bonhoeffer
Bonhomie
Boni judicis est ampliare jurisdictionem
Boni judicis est causas litium derimere
Bonibell
Boniface
-- Boniform --
Bonify
Boniness
Boning
Bonis non amovendis
Bonitary
Bonito
bonito shark
bonk
bonk/oif
bonkers
Bonmot
Bonn
Bonnaz
Bonne
Bonne bouche
Bonnet
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy