Word:

Apollinaire

Noun1.Apollinaire - French poet; precursor of surrealism (1880-1918)
Guillaume Apollinaire, poet, Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzki
Browse
Apogee
Apogeotropic
Apogeotropism
Apogon
Apogon maculatus
Apogonidae
Apograph
Apohyal
Apoidea
Apoise
apojove
APOK
Apolar
Apolaustic
apolemia
apolitical
-- Apollinaire --
Apollinarian
Apollinaris water
Apollo
Apollo asteroid
Apollo Computer
Apollo program
Apollonian
Apollyon
Apologer
Apologetic
Apologetically
Apologetics
apologia
apologise
Apologist
Apologize
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy