Word:

Apogeotropic

Ap`o`ge`o`trop´ic
a.1.(Bot.) Bending away from the ground; - said of leaves, etc.
Browse
Apodidae
apodiform bird
Apodiformes
Apodixis
Apodosis
Apodous
Apodyterium
apoenzyme
Apogaic
apogametic
Apogamic
apogamous
Apogamy
Apogeal
Apogean
Apogee
-- Apogeotropic --
Apogeotropism
Apogon
Apogon maculatus
Apogonidae
Apograph
Apohyal
Apoidea
Apoise
apojove
APOK
Apolar
Apolaustic
apolemia
apolitical
Apollinaire
Apollinarian
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy