Word:

babassu nut

Noun1.babassu nut - hard-shelled nut of the babassu palm
babacu oil, babassu, babassu oil, babassu palm, coco de macao, Orbignya martiana, Orbignya phalerata, Orbignya spesiosa, seed
Browse
Baa
baa-lamb
Baader Meinhof Gang
Baaing
Baal
Baal Merodach
Baalism
Baalist
Baan
baas
Bab
Baba
baba au rhum
babacu oil
Babar
babassu
-- babassu nut --
babassu oil
babassu palm
Babbage
Babbage, Charles
babbiting
Babbitt
Babbitt metal
babbitting
Babble
babble out
Babblement
Babbler
Babblery
babbling
babbling error
Babbling thrush
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy