Word:

akaryocyte

Noun1.akaryocyte - a cell without a nucleus (as an erythrocyte)
Synonyms: acaryote, akaryote
acaryote, akaryote, cell
Browse
Ajava
Ajax
AJBS
Ajog
Ajouan
ajour
Ajuga
Ajuga chamaepitys
Ajuga genevensis
Ajuga pyramidalis
Ajuga reptans
Ajutage
AK
AKA
Akaba
Akan
-- akaryocyte --
akaryote
AKC
AKCL
Ake
akee
akee tree
Aken
Akene
Akeridae
Aketon
Akha
Akhbari
Akhenaten
Akhenaton
AKI
Akimbo
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy