Word:

Xhosa

Noun1.Xhosa - a Bantu language closely related to Zulu
Nguni
Translate Xhosa to Spanish, Translate Xhosa to French
Browse
XEROX PARC
Xerox Star
Xerxes I
Xerxes the Great
XES
Xestobium rufovillosum
XFCB
XFE
XFN
XFree86 Project, Inc.
XFRML
XFS
Xfun
XG
XGA
XGA-2
-- Xhosa --
XHTML
xi
Xian
XID
XIE
XII
XIII
Xilinx Netlist Format
Xilinx, Inc.
Ximenesia encelioides
Xinjiang
Xinjiang Uighur Autonomous Region
XINU
XIOS
Xiphias
Xiphias gladius
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy