Word:

Nais

Na´is   Pronunciation: nā´ĭs
n.1.(Zool.) See Naiad.
Browse
nail-tailed kangaroo
nail-tailed wallaby
Nailbrush
nailed to the wall
Nailer
Naileress
Nailery
nailfile
nailhead
nailing jelly
Nailless
nailrod
Nails
Nainsook
naira
Nairobi
-- Nais --
Naismith
Naissant
naive
naive art
naive realism
naive user
naIvely
naiveness
NaIvete
naivety
Naja
Naja haje
Naja hannah
Naja naja
Naja nigricollis
Najadaceae
Definitions Index: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About this site and copyright information - Online Dictionary Home - Privacy Policy